vội đi bắt cá

(truyện Thủ Thiệm)

Hôm ấy làng đang nhóm ở đình, Thủ Thiệm có việc đi ngang qua. Thấy Thủ Thiệm, các vị lý hương gọi ông vào đình và bảo:

– Nghe tiếng lâu nay Thủ Thiệm có tài nói láo, vậy trong dịp này hãy trổ tài nói láo, nếu làng mắc lõm, sẽ thưởng cho mười lăm ang lúa giống.

Thủ Thiệm lễ phép thưa:

– Trình làng, cám ơn làng lắm, nhưng xin để cho dịp khác, bữa nay tôi bận lắm. Dạ, chẳng giấu gì làng, họ đang tháo bàu. Tôi phải chạy vội về nhà kiếm cái giỏ đi bắt mẻ cá về cho tụi nhỏ nó ăn một bữa. Dạ xin làng cho tôi bận khác vậy.

Mấy vị lý hương nghe nói tháo bàu ai cũng ham lợi, vội vàng chạy về, người xách nơm, kẻ cầm giỏ, hối hả chạy ra bàu để bắt cá. Tới nơi, họ thấy nước bàu vẫn đầy nguyên, chẳng ai tháo bàu mà cũng chẳng tát bàu gì cả. Mọi người đang cằn nhằn, càu nhàu thì Thủ Thiệm bước tới miệng cười vui vẻ.

– Dạ, xin làng đong lúa thưởng cho tôi.

Các vị lý hương đưa mắt nhìn nhau đành thua cuộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *