vất ở đâu

(truyện Thủ Thiệm)

Một quan tri phủ người Huế nhận chức ở Quảng Ngãi có tiếng là hách dịch, Thủ Thiệm từ Quảng Nam vào, nghe tiếng đã ghét. Một buổi kia, nhằm lúc quan có mặt ở phủ, Thủ Thiệm đến ngay ngõ ngồi đại tiện. Quan phủ ra quát:

– Mày dám đến phủ ta là ỉa vất hả? Ta quất cho mấy roi bây giờ.

Thiệm trân cổ cãi lại:

– Tôi từ Quảng Nam vào ỉa tận Quảng Ngãi, sao là ỉa vất?

– Ỉa ngoài cổng phủ tao, không ỉa vất là gì? Hốt mau lên.

Thủ Thiệm vội vàng lấy lá, bụm tay vừa hốt vừa hỏi:

– Thế vất ở đâu?

– Thì vất đâu mà chẳng được.

Thế là bằng một động tác dứt khoát và hào hứng, Thủ Thiệm vất trọn cả bụm vào mặt quan tri phủ, rồi co giò chạy thật nhanh. Báo hại quan mặt mũi lem nhem, chẳng thấy đường đâu mà đuổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *