tuổi Thân của chị

(truyện Thủ Thiệm)

Đang đi đường, Thiệm trông thấy một bà tuy đã đứng tuổi, nhưng da thịt mát mẻ, nhan sắc vẫn còn mặn mà. Thiệm bèn đến gần, gạ chuyện. Hết chuyện này sang chuyện khác, đi lần đến chỗ hỏi tuổi nhau.

– Chị nè, chớ chị tuổi chi mà trông còn trẻ quá vậy?

Người đàn bà nghe khen, sung sướng trong bụng, mới nhỏ nhẹ trả lời:

– Dạ tui tuổi Thân.

Thiệm cũng nói nho nhỏ:

– Còn tui tuổi Dậu. Chị ạ! Thân chị như Dậu tui khổ lắm.

Bà kia kịp hiểu, sượng sùng ngoảnh mặt đi thẳng.

* Dậu: theo tiếng địa phương còn chỉ cái “của nợ” của đàn ông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *