Thủ Thiệm đánh cá

(truyện Thủ Thiệm)

Làng bên có một cái ao rất lắm cá. Bọn hương lý trong làng bèn sung công để dễ bề cùng nhau đánh chén. Chúng cho dựng một cái bảng gỗ “Cấm Câu Cá”. Thủ Thiệm và người con trai lớn vác chài lẻn vào đánh cá ở ao. Được báo, hương kiểm làng nọ chạy tới quát tháo om sòm, đòi bắt cha con Thủ Thiệm. Thủ Thiệm tay giữ giỏ cá, tay khoát khoát, lễ phép thưa:

– Dạ… dạ… làng cấm câu cá, còn cha con tui tới đánh vài mẻ chài về ăn qua bữa, chớ có dám câu đâu ạ!

Nói xong, cha con Thủ Thiệm từ tốn cáo lui, còn hương kiểm thì tưng hửng đứng nhìn theo, lắc đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *