rao làng

(truyện Xiển Bột)

Ngày trước, dân ngụ cư là kẻ thấp kém nhất trong làng. Cho nên, đến Yên Lược, vừa dựng xong túp lều, Xiển bị bọn lý trưởng bắt ra làm mõ. Một hôm, lý trưởng thấy một chị hàng bát ngồi ỉa ở cái bãi rậm đầu làng, liền bắt lấy gánh bát rồi sai Xiển đi mời “Làng” ra đình chia phần. Xiển vâng vâng dạ dạ, vác mõ đi, cứ sau một hồi mõ cốc cốc lại rao:

– Chiềng làng chiềng chạ! Lắng tai mà nghe mõ rao: cụ lý bắt được mụ hàng bát ỉa bậy đầu làng, mời “Làng” mau ra đình mà chia phần!

Nghe nói chia phần, bao nhiêu chức sắc, thân hào, vội vã kéo nhau ra đình. Ðến cổng đình, gặp Xiển, ai cũng nhao nhao hỏi:

– Chia phần gì thế mày?

– Con mẹ hàng bát ấy đâu rồi?

– Có nhiều không hả mày?

Xiển lễ phép đáp:

– Bẩm các cụ, con mẹ hàng bát ỉa bậy đầu làng. Dạ, nhiều lắm ạ, một đống to lù lù thế kia, có lẽ mỗi cụ được đến vài ba bát chứ không ít đâu!

Vừa nói, Xiển vừa chỉ về phía hai cái sọt bát đang để ở hè đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *