ông rể quý hóa

(truyện Thủ Thiệm)

Trong thời gian đính hôn, Thiệm đi ở rể nhà vợ. Vì là người “có học”, theo lệ, Thiệm thường không phải làm gì vất vả, chỉ lo việc hương khói bàn thờ và chăm sóc việc học tập chữ nghĩa, đạo lý thánh hiền của mấy cậu em vợ. Một bữa kia, bà mẹ vợ bảo Thiệm dọn dẹp gian giữa bàn thờ để cúng đất. Thiệm lo đâu vào đấy. Khi lễ vật cúng kiến bày xong, bà mẹ vợ thắp hương lâm râm khấn vái. Khi bà vừa cúi xuống lạy, Thiệm bước vội vào, nhón tay bốc liền hai cái trứng gà nhuộm phẩm đỏ rồi lẻn ngay ra.

Lạy xong, bà mẹ vợ nhìn lên bàn, thấy mất hai cái trứng, trong lòng nghi hoặc. Cúng xong, bà mẹ vợ bảo Thiệm đem lễ đi thả sông. Thiệm lễ phép vâng lời. Ra khỏi ngõ, bao nhiêu lễ tạ thần Thiệm ăn hết, mấy đồng tiền kẽm thì nhét túi, lại còn giả bộ khấn:

– Thần có linh thì cũng phải độ trì, giúp đỡ tui. Vậy đây là của thần giúp tui chớ sao!

Chàng rể “báng bổ thần linh” ấy cuối cùng cũng cưới được vợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *