nôi nghĩa địa

(truyện Thủ Thiệm)

Vợ Thủ Thiệm đẻ con trai, nhà không có nôi, bèn trách chồng:

– Anh tệ quá, chẳng lo sắm cho con được cái nôi.

Thủ Thiệm liến thoắng:

– Bà đưa tiền đây tôi đi mua ngay.

Thủ Thiệm lận tiền vào lưng quần, ra quán đầu làng ngồi uống rượu. Lúc quay về, ngang nghĩa địa, Thủ Thiệm rảo qua, kiếm một cái nôi vứt ở mấy gò mả, phủi sạch bụi đất rồi mang về. Vợ Thiệm hỏi:

– Răng nôi cũ quá vậy?

Thủ Thiệm đáp:

– Cũ mới hên, con người ta nuôi được béo tốt, giờ để lại cho mình quý lắm rồi.

Vợ Thiệm yên tâm hằng ngày đặt con vào nôi ru ngủ. Mãi đến sau ngày thôi nôi con, Thủ Thiệm mới kể chuyện lại, rồi bảo:

– Có sao đâu mà.

Cả hai vợ chồng cùng cười.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *