mời bà ra ngoài tui

(truyện Thủ Thiệm)

Thủ Thiệm vào chơi ở tỉnh Quảng Ngãi. Đang trên đường đi bị đau bụng muốn đi ngoài, ông ngó quanh ngó quất không thấy chổ nào kín đáo bèn ngồi ỉa ngay bên đường. Bà chủ nhà ngó thấy, bước ra ngõ chửi luôn:

– Cái ông tê, người lớn mà còn ỉa vất, không biết xấu hổ.

Thiệm nói:

– Khoan đã, ỉa rồi hãy cãi.

Ỉa xong, Thiệm thủng thỉnh nói:

– Tui ở ngoài Quảng Nam vô đây, ỉa ở đây cách nhà tui năm, sáu chục cây số răng bà kêu là ỉa vất, hử?

Rồi nói tiếp:

– Xin mời bà, khi mô rảnh ra ngoài tui chơi và đến chỗ tui tự do ỉa. Không hề chi hết.

Bà kia đành quay vô lẩm bẩm:

– Đồ đàn ông đâu mà hàm hồ, hàm chứa!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *