mèo ăn trứng

(truyện Thủ Thiệm)

Thủ Thiệm về làm rể, tới bữa gần đến lúc dọn cơm, Thủ Thiệm giả bộ mệt, lên ván đắp chiếu nằm. Vợ Thủ Thiệm bưng mâm lên, giữa mâm có chén nước mắm, bỏ cái trứng vịt đã bóc vỏ. Thủ Thiệm vạch nang chiếu dòm chừng, thấy vợ vừa quay lưng đi khuất, bèn lẹ làng thò tay bốc trứng rồi nằm thu mình lại trong chiếu. Ông nhạc ngồi vào mâm, thấy chén nước mắm không, kêu hỏi con gái:

– Răng chỉ có nước mắm không?

Vợ Thủ Thiệm từ nhà dưới chạy lên vừa nói:

– Dạ, có…

Nhìn lên mâm cơm, chị ta bối rối và nói ấp úng:

– Dạ, dạ chắc mèo ăn mất rồi!

Hai cha con hè nhau lấy cây đánh mèo một trận, trong khi đó Thủ Thiệm nằm trong chiếu cười mỉm một mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *