mặt thằng rể đây

(truyện Thủ Thiệm)

Đám hỏi vợ của Thiệm đi từ làng ra, đi ngang qua một đám thợ cấy đang làm việc dưới ruộng. Thủ Thiệm đi tụt lại sau xa, mấy cô thợ cấy ngừng tay, rối rít hỏi nhau:

– Chà không thấy mặt thằng rể đâu hết? Chắc rể xấu quá trốn rồi.

Chiều trở về đường cũ, đám thợ cấy vẫn còn. Thủ Thiệm cởi quần, ngồi chồm hổm trên bờ ruộng la to:

– Rể đây! Mặt thằng rể đây, mời coi đi!

Mấy cô thợ cấy che mặt quay về hướng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *