góp nửa tiền xây đình làng

(truyện Thủ Thiệm)

Từ lâu, đám hương lý trong làng cứ định xây một ngôi đình mới, nhưng chưa có đủ tiền. Họ nóng ruột lắm, vì có xây đình mới có dịp kiếm chác. Thủ Thiệm định bụng sẽ sửa lưng họ một vố. Trong một cuộc họp làng, đám hương lý cứ xoay quanh chuyện làm đình. Thủ Thiệm cho biết ý kiến.

– Nếu làng tính xây đình mới, thì khi khởi công tui xin cúng làng nửa tiền.

Cả bọn mừng quýnh, bắt tay chuẩn bị ngay. Đến ngày khởi công, làng sai người đến nhắc Thủ Thiệm. Thiệm móc túi lấy ra mười đồng ăn ba (Hai mươi “đồng ăn ba” có giá trị bằng một đơn vị tiền tệ lớn gọi là “tiền”) đưa cho người kia bảo đem về nộp cho làng.

Các quan viên, chức sắc ngạc nhiên, kẻ nọ ngó người kia mới vỡ lẽ ra là bị hố với Thủ Thiệm. Té ra Thiệm chơi chữ: mười đồng ăn ba tính ra là đúng “nửa tiền”. Thủ Thiệm đã cúng làng không thiếu đồng nào. Việc xây đình mới thế là phải đình lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *