giả danh quan huyện

(truyện Thủ Thiệm)

Ngày trước, Chợ Được ở xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam nổi tiếng buôn bán tấp nập, phồn thịnh. Một dạo, Thủ Thiệm hay đến đó buôn mắm. Có lần được biết hai ngày nữa sẽ có một vị quan huyện mới ở Huế về nhậm chức. Viên tri huyện này sẽ đến Hội An trước để trình kiến công sứ Pháp, rồi đi bằng đường thủy về ghé qua Chợ Được. Dân Chợ Được nhận được trát báo phải ra sức đón tiếp.

Dân chúng thì nghèo mà quan quân thì bày vẽ, thích xu nịnh và ăn uống linh đình. Đã thế, Thủ Thiệm phải chơi cho một vố mới được! Thủ Thiệm tức tốc thuê một chiếc ghe, chuẩn bị mấy thứ để đóng vai tri huyện và nhờ người nhà của chủ ghe giả làm lính hầu, hứa sau sẽ hậu đãi. Một ngày trước khi viên tri huyện thật đến Chợ Được, Thủ Thiệm trong bộ dạng quan huyện, cùng lính hầu đến. Chức sắc trong làng, tổng được tin ra nghênh tiếp. Quan huyện giả giọng Huế nói:

– Lẽ ra, ngày mai quan mới về như trát sức. Nhưng nay công việc đã xong, quan về đây sớm hơn một ngày.

Các chức sắc vâng vâng, dạ dạ rồi hô tổ chức bữa tiệc đón mừng quan với heo, gà đã chuẩn bị sẵn từ trước. Quan huyện can:

– Đừng có bày vẽ ra làm chi cho tổn phí nghe, trả hết lại cho dân!

Các chức sắc sợ mất một bữa nhậu phỉ sức với quan huyện, nên cố nài quan nghỉ lại trưa, trước khi lên đường. Quan huyện giả đò cảm động nói:

– Thôi được, các người đã có lòng thì quan nghỉ lại. Nhưng đừng bày ra nhiều, chọn con heo nào to nhất làm một con đãi làng, còn bao nhiêu thì cho các chú lính theo hầu quan đây.

Ăn nhậu xong, quan huyện lên ghe chuồn gấp, các chức sắc tiễn đưa. Ngày hôm sau, đúng như trát sức, viên tri huyện thiệt đến. Quan thấy Chợ Được vắng tanh như Chùa Bà Đanh, giận lắm. Quan kêu lý trưởng ra quát mắng, hỏi lý do. Lý trưởng và các chức sắc ngơ ngác ngó nhau, rồi lẩm bẩm:

– Bẩm, hôm qua có một quan huyện đến đây rồi! Quan nói rằng vì đã xong việc nên về đây trước một ngày, làng đã nghênh tiếp. Vậy chớ quan hôm qua là quan huyện này, còn quan đây là…

– Không coi ta là chi cả! Lính đâu? Lôi bọn này ra đánh một trận rồi giải về huyện giam hết.

Trong lúc ấy “quan huyện” Thủ Thiệm đang nằm gác chân chữ ngũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *