dóng chiêng mà không hát

(truyện Thủ Thiệm)

Bọn chức sắc trong làng Phú Vinh (một địa phương ở xã Tam Anh ngày nay) rủ nhau đến kỳ xuân thu này là rước đám hát về hát cho làng xem. Thiệm biết bọn này chủ ý muốn kiếm chác, nhậu nhẹt nhân việc tổ chức hát chơi, nên tuy rất thích coi hát bội, Thiệm vẫn quyết tâm phá.

Sắp đến lúc mở màn, thấy mất cái chiêng. Bỗng nghe đầu làng có tiếng chiêng dóng, phường hát cho người chạy lên xem. Đến nơi chẳng thấy chi, lại nghe tiếng chiêng ở xóm dưới… Trò ú tim đó, cứ thế kéo dài đến gần nửa đêm. Khi không còn hi vọng gì tìm thấy cái chiêng nữa, những người đi tìm quay về, thì thấy cái chiêng còn nằm nguyên chỗ cũ. Đám chức sắc ngồi ngáp dài, ngáp ngắn chờ coi hát, quát mắng bọn phường hát là quáng gà, quáng vịt. Có tên nghi Thiệm chơi xỏ, đến nhà thì thấy Thiệm đang ngáy khò khò. Khuya rồi, đêm hát đầu tiên thế là phải hủy bỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *