dòm nhà Quan Bảng

(truyện Trạng Quỳnh)

Tương truyền rằng Quỳnh sinh thời cùng với nữ sĩ nổi tiếng, người đã dịch Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn ra thơ Nôm là Đoàn Thị Điểm. Ngày ấy, Quỳnh đã là thanh niên, nhà Quan Bảng sinh ra Thị Điểm dạy học trò đông lắm. Quỳnh ngày ngày giả vờ đến xem bình văn để ngấp nghé cô Ðiểm. Học trò biết ý vào thưa với Quan Bảng, ngài bắt vào hỏi:

– Anh kia, muốn gì mà cứ thậm thò thậm thụt vào ra nơi đây?

Quỳnh thưa:

– Tôi là học trò, thấy trường quan lớn bình văn nên đến nghe trộm.

Quan Bảng nói:

– Ta biết hết rồi, anh đừng giả danh học trò mà bắt chước tuồng chim chuột. Có phải học trò thì ta ra cho một câu đối, không đối được thì đánh đòn!

Quỳnh vâng. Quan Bảng ra một câu:

– Thằng quỷ ôm cái dấu, đứng cửa Khôi Nguyên.

Quỳnh ứng khẩu đối ngay:

– Con mộc dựa cây bàng, dòm nhà Bảng Nhãn.

Quan Bảng thấy Quỳnh xuất khẩu thành chương có bụng yêu, giữ Quỳnh lại nuôi ăn học. Quỳnh học tấn tới lắm, kỳ nào văn cũng được đọc. Từ ngày trường Quan Bảng có Quỳnh, bao nhiêu học trò danh sĩ đều phải nhận Quỳnh tài giỏi hơn cả. Quan Bảng thấy Quỳnh học giỏi có ý muốn gả cô Ðiểm cho, mà cô Ðiểm nghe cũng thuận. Quỳnh biết rằng cô Ðiểm vào tay mình rồi, thỏa được ước nguyền, song tính tinh nghịch cứ đùa cợt luôn. Cô Ðiểm đứng đắn thùy mị không ưa chớt nhả, Quỳnh lại càng ghẹo dai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *