câu đối cúng Ông Chuồng

(truyện Thủ Thiệm)

Hồi trước, trong dân gian có tục cúng Ông Chuồng (ông thần chuồng heo, chuồng bò…) vào Tháng Bảy. Năm nọ, bà Thủ Thiệm theo lệ, định đi chợ sắm sửa đồ cúng. Thủ Thiệm can, nói rằng ông sẽ làm câu đối dán chuồng heo hiệu nghiệm hơn cúng. Nói xong, Thủ Thiệm lấy bút nghiên, giấy điều vẩy kim nhũ, viết ngay câu đối bằng chữ Hán như sau:

Trường trường, trưởng trưởng, trường trường trưởng.
Trưởng trưởng, trường trường, trưởng trưởng trường.

Thủ Thiệm giải thích cho vợ: nuôi heo chỉ cần nó lớn và dài là tốt. Ông Chuồng có giỏi thì cũng đến dài dài, lớn lớn vậy thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *