bầy gà có chấm phẩm

(truyện Thủ Thiệm)

Có một thời, ông thân sinh ra Thủ Thiệm làm lý trưởng. Thỉnh thoảng, các chức sắc trong tổng, làng đến chơi. Nhà ông có nuôi mấy con gà lông trắng đẹp, ông lấy phẩm xanh, đỏ, vàng chấm lên mình mấy con gà, con thì bảy chấm, con thì chín chấm…

Bữa nọ, có các hương lý đến chơi, ông bèn lấy lúa vãi trên sân, kêu đàn gà tới. Mấy vị khách thấy bầy gà có đủ màu sắc lạ, đẹp mới hỏi. Thủ Thiệm chỉ vào từng con gà có chấm phẩm nói:

– Con này là “cửu phẩm” nề, con kia là “bát phẩm” nề, con nọ là “thất phẩm” nề. Tụi này toàn từ trong đít rúc ra cả. Mồ tổ chúng nó, ăn thì ăn lúa, không có lúa thì cả cứt cũng mổ. Ngó thì đẹp mã đấy, nhưng cũng dơ lắm!

Các ông lý, ông hương biết là Thủ Thiệm chơi xỏ, giận tím ruột, nhưng cũng đành cười giả lả, khen bầy gà đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *