áp giải tù

(truyện Thủ Thiệm)

Thủ Thiệm cùng một số bạn học ra Huế thi hương. Lần này, Thiệm thi rớt. Khi về, đến nửa đường thì ai nấy đều cạn hầu bao. Các bạn bối rối lắm. Thiệm nghĩ kế.

– Không hề chi! Nhưng các anh phải nghe tui, tui biểu răng thì làm rứa mới được.

Các bạn đồng ý. Dốc túi cả bọn, Thiệm gom đủ tiền mua một cái cũi nhốt heo. Thiệm bảo một người vô ngồi trong cũi, giả làm tù nhân. Thiệm đóng giả vai quan dẫn đầu đám sai nha áp giải. Cả đoàn khiêng cũi tù đi. Bữa trưa, bữa tối, hoặc đến bất kỳ hàng quán nào, Thiệm cũng sai quét dọn chỗ nghỉ, nấu nước, dọn cơm cho cả đoàn, kể cả tù nhân ăn. Ăn xong, Thiệm nói với chủ quán viết giấy nợ là Nhà Nước sẽ thanh toán sau và có ghi rõ “sẽ thưởng công cho… vì đã cung phụng chu đáo đoàn công cán của triều đình.” Cứ như vậy, cả đoàn học trò đi thi túi rỗng mà vẫn ăn uống no nê, hết quán này đến quán kia, về đến quê nhà để lại dọc đường bao nhiêu là biên lai nợ của triều đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *