• danh ngôn

  Xã hội tồn tại nhờ niềm tin và phát triển nhờ khoa học.

 • danh ngôn

  Bạn chỉ có một cuộc đời để sống thôi, nên hãy sống mà đừng quan tâm người khác có thể nghĩ gì.

 • danh ngôn

  Với một đội ngũ nhiệt tình, bạn có thể đạt được hầu như mọi thứ.

 • danh ngôn

  Mỗi người bạn là một món quà mà cuộc sống trao tặng cho ta.

 • danh ngôn

  Người nghệ sĩ chẳng là gì nếu thiếu tài năng, nhưng tài năng chẳng là gì nếu không có lao động.

 • danh ngôn

  Một bức tranh đẹp cũng như một nghĩa cử cao đẹp.

 • danh ngôn

  Nếu muốn vươn lên đến đỉnh, hãy bắt đầu từ dưới đáy.

 • danh ngôn

  Không ai suy nghĩ minh mẫn lại sẽ phán xét người khác bằng điều mà kẻ địch của anh ta nói về anh ta.

 • danh ngôn

  Chín phần mười của sự khôn ngoan là khôn ngoan đúng lúc.