sở tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 227 Hùng Vương, phường Đông Lương, tp Đông Hà
Điện thoại: (0233) 3852 740 – 3552 517
Email: sotnmt@quangtri.gov.vn
sotnmt.quangtri.gov.vn

Các phòng ban

  • Lãnh đạo (3552 393 – 3595 456)
  • Văn phòng (3552 517)
  • Quản lý đất đai (3552 281)
  • Đo đạc bản đồ và viễn thám
  • Thanh tra (3854 905)
  • Khoáng sản và nước (3552 282)
  • Chi cục Bảo vệ môi trường (3854 382)

#ubnd tỉnh quảng trị #ubnd tp đông hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *