sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 128 Hoàng Diệu, phường Đông Thanh, tp Đông Hà
Điện thoại: (0233) 3852 529
Fax: (0233) 3851 760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
sokhdt.quangtri.gov.vn

Các phòng ban

  • Lãnh đạo (3858 579 – 3824 555)
  • Văn phòng (3555 096 – 3851 476)
  • Thanh tra (3552 998)
  • Tổng hợp – Quy hoạch (3852 030 – 3852 683)
  • Đăng ký kinh doanh (3555 414 – 3853 301)
  • Khoa giáo – Văn xã (3555 879 – 3552 296)
  • Kinh tế ngành (3851 476 – 3858 842)
  • Doanh nghiệp (3550 167)

#ubnd tỉnh quảng trị #ubnd tp đông hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *