sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 136, quốc lộ 9, phường 1, tp Đông Hà
Điện thoại: (0233) 3852 352 – 3577 489
Email: sogddt@quangtri.gov.vn
www.quangtri.edu.vn
facebook.sogddtquangtri

Các phòng ban

  • Văn phòng
  • Thanh tra
  • Kế hoạch – Tài chính
  • Quản lý chất lượng – CNTT
  • Giáo dục tiểu học – mầm non
  • Giáo dục trung học – GDTX
  • Tổ chức cán bộ

#ubnd tỉnh quảng trị #mầm non #tiểu học #trung học cơ sở #trung học phổ thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *