ngân hàng nhà nước Việt Nam – chi nhánh tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 47 Hùng Vương, phường 1, tp Đông Hà
Điện thoại: (0233) 3852 554

Các phòng ban

  • Lãnh đạo (3852 554 – 3555 389)
  • Kế toán – Thanh toán (3852 662 – 3852 551)
  • Tiền tệ, kho quỹ – Hành chính (3851 578 – 3853 441)
  • Tổng hợp, nhân sự – Kiểm soát nội bộ (3855 049 – 3854 823)
  • Thanh tra, giám sát (3856 733 – 3850 640)

#kho bạc #bidv #vietcombank #agribank #donga #vietinbank #mbbank

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *