công ty điện lực Quảng Trị

Địa chỉ: 126 Trần Hưng Đạo, phường 1, tp Đông Hà
Điện thoại: (0233) 2220 234
Fax: (0233) 2220 222
www.pcquangtri.cpc.vn

Các phòng ban

  • Lãnh đạo (2210 213 – 2220 389)
  • Văn phòng (2210 211 – 2220 234)
  • Tổ chức – Nhân sự (2210 225 – 2241 666)
  • Tài chính – Kế toán (2210 475)
  • Kế hoạch – Vật tư (2220 559 – 2220 203)
  • Kỹ thuật (2220 204 – 2210 470)
  • Điều độ (3858 808 – 2220 214)
  • Quản lý đầu tư (2220 595 – 2220 696)
  • Kinh doanh (2210 200 – 2220 201)
  • Công nghệ thông tin (2210 210 – 2210 480)

#ubnd tỉnh quảng trị #ubnd tp đông hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *