Danh mục: danh ngôn

  • danh ngôn

    Chín phần mười của sự khôn ngoan là khôn ngoan đúng lúc.