danh ngôn

Không có lao động, không có sự thịnh vượng.

Sophocles


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *