danh ngôn

Người ta ai cũng giống nhau trong lời nói, duy chỉ có việc làm là khác nhau mà thôi.

Molière


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *