danh ngôn

Chân lý như hạt kim cương, nó chiếu muôn mặt chứ không phải chỉ chiếu có một mặt.

Johann Wolfgang von Goethe


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *