danh ngôn

Làm tốt nhất vào thời điểm này sẽ đặt bạn vào vị trí tốt nhất cho thời điểm tiếp theo.

Oprah Winfrey


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *