danh ngôn

Hôm nay bạn ngồi dưới bóng mát vì có người trồng cây lâu lắm rồi.

Warren Buffett


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *