danh ngôn

Hãy chăm sóc cơ thể của bạn. Đó là lý do duy nhất giữ bạn còn sống.

Jim Rohn


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *