danh ngôn

Mọi người hiếm khi thành công trừ khi họ cảm thấy vui vẻ với những gì họ đang làm.

Andrew Carnegie


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *