danh ngôn

Nếu bạn thêm vào sự thật, bạn trừ khỏi nó.

If you add to the truth, you subtract from it.

Talmud


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *