danh ngôn

Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

Friendships multiply joys and divide griefs.

Thomas Fuller


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *