danh ngôn

Những người bệnh ung thư không chấp nhận số phận của mình, không học được cách để sống với nó, sẽ chỉ hủy hoại chút thời gian ít ỏi mà họ còn lại.

Cancer victims who don’t accept their fate, who don’t learn to live with it, will only destroy what little time they have left.

Ingrid Bergman


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *