danh ngôn

Dị giáo là một cách nói khác của tự do tư tưởng.

Heresy is another word for freedom of thought.

Graham Greene


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *