danh ngôn

Cách chúng ta giao tiếp với người khác và với bản thân đến tột cùng sẽ quyết định chất lượng của cuộc đời ta.

The way we communicate with others and with ourselves ultimately determines the quality of our lives.

Tony Robbins


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *