danh ngôn

Những gì chúng ta sợ làm nhất thường là những gì chúng ta cần làm nhất.

Tim Ferriss


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *