danh ngôn

Không cần biết bạn làm việc chăm chỉ như thế nào, người khác đang làm việc chăm chỉ hơn.

Elon Musk


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *