danh ngôn

Chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu đi giọt nước ấy.

We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop.

Mẹ Têrêsa


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *