danh ngôn

Việc đọc sách đối với trí tuệ cũng có tác dụng như tập thể dục đối với thân thể.

Joseph Addison


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *