danh ngôn

Hãy sống theo niềm tin của mình, và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới.

Henry David Thoreau


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *