danh ngôn

Phụ nữ có thể lý giải một cách trẻ con hơn đàn ông, nhưng đàn ông có tính trẻ con hơn phụ nữ.

Friedrich Nietzsche


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *