danh ngôn

Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.

Ethics is the activity of man directed to secure the inner perfection of his own personality.

Albert Schweitzer


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *