danh ngôn

Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.

It is not length of life, but depth of life.

Ralph Waldo Emerson


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *