danh ngôn

Cái đẹp thấy được bằng mắt chỉ là phép màu trong khoảng khắc; đôi mắt của cơ thể không nhất thiết là đôi mắt của tâm hồn.

The beauty that addresses itself to the eyes is only the spell of the moment; the eye of the body is not always that of the soul.

George Sand


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *