danh ngôn

Bởi chúng ta không thể sống mãi mãi, hãy để lại cho hậu thế điều gì đó ghi dấu rằng ta đã sống.

Since it is not granted to us to live long, let us transmit to posterity some memorial that we have at least lived.

Eli Joseph Cossman


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *