danh ngôn

Hành động bước lên bước đầu tiên là điều tách biệt giữa người thắng và kẻ thua.

The act of taking the first step is what separates the winners from the losers.

Brian Tracy


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *