danh ngôn

Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, thành công sẽ tự đến.

Henry Ford


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *