danh ngôn

Sách cũng giống như bạn hữu, nên ít và nên được lựa chọn kỹ.

Samuel Johnson


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *