danh ngôn

Mọi nghịch cảnh, mọi thất bại, mọi đau đớn đều mang trong nó hạt giống của một lợi ích bằng nó hoặc lớn hơn.

Every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed on an equal or greater benefit.

Napoleon Hill


tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *